Welcome to your Test PPOZ2

Email
1. Propan, acetylen, gaz zimny gasimy gaśnicami:
2. Do gaszenia pożarów grupy A używamy gaśnic:
3. Pożary grupy A dotyczą pożarów:
4. Podstawową zasadą prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczej jest:
5. Zaraz po telefonicznym zawiadomieniu straży pożarnej o pożarze pracownik:
6. Pożary grupy B dotyczą pożarów:
7. Pracownik ma obowiązek zabezpieczyć mienie firmy:
8. Lakiery i oleje gasimy gaśnicami:
9. Pożary budynków:
10. Urządzenia elektryczne gasimy gaśnicami:
11. Do gaszenia pożarów grupy B używamy gaśnic:
12. Pracownik ma prawo przerwać pracę gdy:
13. Podczas pożaru samochodu w pierwszej kolejności należy jak najszybciej:
14. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do:
15. Do gaszenia pożarów grupy D używamy gaśnic:
16. Magnez, sód potas gasimy gaśnicami:
17. Do gaszenia pożarów grupy C używamy gaśnic:
18. Przy wystąpieniu pożaru pracownik ma zawsze obowiązek:
19. Pożary samochodów najczęściej występują z powodu:
20. Pożary grupy C dotyczą pożarów:
21. Drewno, tkaniny papier gasimy gaśnicami:
22. Pożary grupy E dotyczą pożarów:
23. Pożary grupy D dotyczą pożarów:
24. Do gaszenia pożarów grupy E używamy gaśnic: