Welcome to your Test PPOZ2

Email
1. Do gaszenia pożarów grupy D używamy gaśnic:
2. Przy wystąpieniu pożaru pracownik ma zawsze obowiązek:
3. Pożary grupy A dotyczą pożarów:
4. Zaraz po telefonicznym zawiadomieniu straży pożarnej o pożarze pracownik:
5. Pożary samochodów najczęściej występują z powodu:
6. Pożary grupy E dotyczą pożarów:
7. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do:
8. Pożary grupy C dotyczą pożarów:
9. Propan, acetylen, gaz zimny gasimy gaśnicami:
10. Pożary grupy D dotyczą pożarów:
11. Pracownik ma prawo przerwać pracę gdy:
12. Do gaszenia pożarów grupy E używamy gaśnic:
13. Pracownik ma obowiązek zabezpieczyć mienie firmy:
14. Urządzenia elektryczne gasimy gaśnicami:
15. Lakiery i oleje gasimy gaśnicami:
16. Do gaszenia pożarów grupy C używamy gaśnic:
17. Pożary grupy B dotyczą pożarów:
18. Magnez, sód potas gasimy gaśnicami:
19. Do gaszenia pożarów grupy A używamy gaśnic:
20. Drewno, tkaniny papier gasimy gaśnicami:
21. Do gaszenia pożarów grupy B używamy gaśnic:
22. Podczas pożaru samochodu w pierwszej kolejności należy jak najszybciej:
23. Podstawową zasadą prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczej jest:
24. Pożary budynków: