Welcome to your Test PPOZ2

Email
1. Zaraz po telefonicznym zawiadomieniu straży pożarnej o pożarze pracownik:
2. Do gaszenia pożarów grupy D używamy gaśnic:
3. Magnez, sód potas gasimy gaśnicami:
4. Do gaszenia pożarów grupy B używamy gaśnic:
5. Pracownik ma prawo przerwać pracę gdy:
6. Pożary grupy E dotyczą pożarów:
7. Pracownik ma obowiązek zabezpieczyć mienie firmy:
8. Pożary samochodów najczęściej występują z powodu:
9. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do:
10. Pożary grupy C dotyczą pożarów:
11. Pożary budynków:
12. Do gaszenia pożarów grupy A używamy gaśnic:
13. Propan, acetylen, gaz zimny gasimy gaśnicami:
14. Podstawową zasadą prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczej jest:
15. Przy wystąpieniu pożaru pracownik ma zawsze obowiązek:
16. Do gaszenia pożarów grupy C używamy gaśnic:
17. Do gaszenia pożarów grupy E używamy gaśnic:
18. Podczas pożaru samochodu w pierwszej kolejności należy jak najszybciej:
19. Pożary grupy A dotyczą pożarów:
20. Pożary grupy B dotyczą pożarów:
21. Pożary grupy D dotyczą pożarów:
22. Lakiery i oleje gasimy gaśnicami:
23. Drewno, tkaniny papier gasimy gaśnicami:
24. Urządzenia elektryczne gasimy gaśnicami: