Witaj na stronie poświęconej BHP i PPOŻ w Geodezji i Kartografii. Do jej stworzenia popchnął mnie brak konkretnych publikacji z tej dziedziny. Przepisy i zalecenia tu zebrane są zbiorem zapisów z różnych publikacji i uzupełnionych o moje własne spostrzeżenia i uwagi. Nie jestem autorem większości tekstów zawartych w niniejszej instrukcji. Duża część tekstów (w szczególności w części dotyczącej prac biurowych i przepisów ogólnych) jest cytowana lub nieznacznie zmieniona by dostosować je do dzisiejszych warunków technicznych. Zdaję sobie sprawę iż instrukcja ta nie wyczerpuje w 100% zagadnienia jakim jest bhp i ppoż. w zawodzie geodety, nie mniej jednak uważam iż podstawy w niej zawarte mogą spokojnie stanowić dobrą bazę, którą w zależności od potrzeby można dodatkowo uzupełnić.
Serdecznie zapraszam do korzystania z możliwości jakie daje niniejsza strona. Całość ułożyłem w kilka osobnych działów, które wyposażyłem w pytania testowe sprawdzające wiedzę z danej części. Gdy zapoznasz się z całością materiału skorzystaj z zakładki TEST. Zostanie wylosowanych 20 pytań, a po odpowiedzeniu poprawnie na 18 z 20 pytań wygeneruje się certyfikat potwierdzający zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji.
mgr inż. Paweł Myłka