1. INFORMACJA O RYZYKU ZAWODOWYM

1.1 Charakterystyka stanowiska pracy
Osoby pracujące na stanowisku geodeta i asystent geodety będą pracować z zróżnicowanym terenie otwartym (zabudowanym i niezabudowanym), naplacach budów, w terenie podmokłymi grząskim, na obszarach wodnych i leśnych, na wysokości, w pobliżu czynnych instalacji przemysłowych, elektroenergetycznych, gazowych i wod-kan, w pomieszczeniach zamkniętych, w halach produkcyjnych i montażowych w bardzo zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

1.2 Zakres czynności
Prace geodezyjne i pomocnicze, obsługa przyrządów pomiarowych, obsługa prostych narzędzi, obsługa elektro narzędzi, prace biurowe, w tym obsługa komputera, kierowanie pojazdem samochodowym.

1.3 Warunki pracy
Prace będą wykonywane w otwartym terenie oraz w pomieszczeniach w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Możliwe duże zapylenie. Możliwa praca w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach. Czas pracy 8h.

1.4 Wyposażenie
Prace będą wykonywane z wykorzystaniem przyrządów geodezyjnych, prostych narzędzi i elektronarzędzi, samochodu i komputera.

1.5 Rodzaj zagrożeń

   1. fizyczne:
   2. – temperatura (zmienne warunki atmosferyczne),
    – hałas (w zależności od miejsca wykonywania pracy),
    – zapylenie (w zależności od miejsca wykonywania pracy).
   3. mechaniczne:
    – ruchome elementy
    – ostre, wystające, chropowate krawędzie
    – spadające elementy,
    – płyny pod ciśnieniem,
    – śliskie, nierówne powierzchnie,
    – wąskie, niskie przejścia i dojścia
    – położenie stanowiska względem otaczającego terenu
    – niewypały
   4. chemiczne: substancje chemiczne (instalacje przemysłowe, nawozy sztuczne, instalacje gazowe)
   5. biologiczne: glony, bakterie, grzyby, paprotniki, stawonogi, i inne bezkręgowce i kręgowce
   6. psychofizyczne: złożone, terminowe zadania, praca z ludźmi, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego

1.6 Prawdopodobne skutki ryzyka
Możliwe jest przegrzanie organizmu, wychłodzenie organizmu, hipotermia, zmęczenie, znuzenie, stres spowodowany kontaktem z ludźmi, obciążeniem umysłu, dużym przepływem informacji i potrzebą ich przetworzenia, możliwość urazów (skręcenie, stłuczenie, złamanie, oparzenie, zatrucie, skaleczenie, ukąszenie, pogryzienie, zakażenie, choroby płuc, ślepota itp.),

1.7 Sposób kontrolowania ryzyka
By zminimalizować skutki ryzyka zawodowego należy:
– wykonywać prace w sposób ostrożny i możliwie bezpieczny,
– asekuracja,
– dostosowanie ochron osobistych do miejsca i sposobu wykonywania prac,
– zapoznanie się z miejscem wykonywania prac przed ich rozpoczęciem ,
– uzupełnianie płynów,
– podporządkowanie się lokalny przepisom bezpieczeństwa
– umiejętność pracy w zespole,
– higieniczny tryb życia
– umiejętność rozładowywania sytuacji konfliktowych.

1.8 Karta analizy ryzyka
Stanowisko: geodeta, asystent geodety
Czynności: prace geodezyjne, prace przygotowawcze, obsługa przyrządów pomiarowych, obsługa prostych narzędzi i elektro narzędzi, komputera oraz kierowanie pojazdem.

LEGENDA:
Skutek / Ryzyko: M-mały, Ś– średni, D-duży
Prawdopodobieństwo: M-mało prawdopodobne, P– prawdopodobne, WP– wysoce prawdopodobne
Dopuszczalność ryzyka: D-dopuszczalne, ND-niedopuszczalne.