Witaj w teście: Test - BHP transport materiałów

1. Waga przemieszczanego za pomocą wózka ręcznego ładunku nie może przekraczać:
2. Pracownik wykonujący prace związane z transportem materiałów powinien:
3. Przemieszczanie materiałów pracownik powinien wykonywać:
4. Masa przenoszonych zespołowo przedmiotów, przy pracy dorywczej, przypadająca na jednego pracownika:
5. Nie wolno przenosić przedmiotów po schodach o kącie przekraczającym:
6. Podczas przemieszczania powinna być zapewniona odpowiednia przestrzeń by:
7. Masa przenoszonych przedmiotów przy pracy stałej nie może przekraczać:
8. Ostre wystające elementy przenoszonych przedmiotów powinny być:
9. Do zespołowego przenoszenia przedmiotów wybieramy pracowników którzy:
10. Przemieszczane przedmioty należy przenosić: