Witaj w teście: Test - BHP transport materiałów

1. Masa przenoszonych zespołowo przedmiotów, przy pracy dorywczej, przypadająca na jednego pracownika:
2. Nie wolno przenosić przedmiotów po schodach o kącie przekraczającym:
3. Pracownik wykonujący prace związane z transportem materiałów powinien:
4. Przemieszczane przedmioty należy przenosić:
5. Waga przemieszczanego za pomocą wózka ręcznego ładunku nie może przekraczać:
6. Masa przenoszonych przedmiotów przy pracy stałej nie może przekraczać:
7. Przemieszczanie materiałów pracownik powinien wykonywać:
8. Ostre wystające elementy przenoszonych przedmiotów powinny być:
9. Podczas przemieszczania powinna być zapewniona odpowiednia przestrzeń by:
10. Do zespołowego przenoszenia przedmiotów wybieramy pracowników którzy: