Witaj w teście: Test - BHP transport materiałów

1. Do zespołowego przenoszenia przedmiotów wybieramy pracowników którzy:
2. Pracownik wykonujący prace związane z transportem materiałów powinien:
3. Ostre wystające elementy przenoszonych przedmiotów powinny być:
4. Przemieszczane przedmioty należy przenosić:
5. Masa przenoszonych zespołowo przedmiotów, przy pracy dorywczej, przypadająca na jednego pracownika:
6. Waga przemieszczanego za pomocą wózka ręcznego ładunku nie może przekraczać:
7. Podczas przemieszczania powinna być zapewniona odpowiednia przestrzeń by:
8. Przemieszczanie materiałów pracownik powinien wykonywać:
9. Nie wolno przenosić przedmiotów po schodach o kącie przekraczającym:
10. Masa przenoszonych przedmiotów przy pracy stałej nie może przekraczać: