Witaj w teście: Test- BHP terenowe prace geodezyjne

1. Przystępując do pomiarów na budowie należy:
2. Ubranie robocze to:
3. Przystępując do pomiarów na terenie zakładu przemysłowego należy:
4. Przystępując do pomiarów na trenach bagiennych:
5. Podczas pomiarów na drogach w pierwszej kolejności:
6. W trakcie pomiarów prowadzonych przy drogach:
7. Stanowiska pomiarowe zakładane przy torach:
8. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi:
9. Prace polowe wykonujemy zawsze:
10. Podczas pomiarów kabli elektro-energetycznych zabrania się:
11. Ubranie robocze:
12. Tachimetry, niwelatory i gps-y transportujemy na obiekt:
13. Przed przystąpieniem do prac terenowych zespół powinien:
14. Podczas pracy na terenie zakładu przemysłowego należy unikać:
15. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi, łódź powinna:
16. Podczas pomiarów przy torach:
17. Przecinki wykonywane w celu uzyskania wizur, wykonujemy:
18. Przy wykonywaniu pomiarów na terenie budowy:
19. Stanowiska pomiarowe zakładane przy drogach:
20. Prace terenowe wykonujemy zawsze w ubraniu roboczym:
21. Po zakończeniu pomiarów terenowych sprzęt pomiarowy należy:
22. Podczas pomiarów w studzienkach i komorach kanalizacyjnych:
23. Wykorzystywany sprzęt pomiarowy powinien być:
24. Przy pomiarach w wysokich temperaturach:
25. Wykonując pomiary na terenie budowy należy:
26. Przecinki wykonujemy za pomocą:
27. Podczas wykonywania pomiarów na terenach bagiennych należy:
28. Przystępując do pomiarów na terenach PKP należy:
29. Podczas pomiarów na budowie:
30. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi należy:
31. Wykonując pomiary na terenie budowy należy:
32. Po zakończeniu pomiarów sprzęt przechowujemy w:
33. Podczas pomiarów na terenach PKP:
34. Prace pomiarowe na budowach wykonujemy:
35. Podczas pomiarów na terenie zakładu przemysłowego:
36. Przystępując do pomiarów w studzienkach i komorach kanalizacyjnych należy:
37. Prace pomiarowe przy drogach:
38. Podczas pomiarów kabli elektro-energetycznych należy:
39. Krótkie spodnie jako część ubrania roboczego dopuszcza się:
40. Tyczki i łaty przenosimy:
41. Podczas pomiarów każdy pracownik ma obowiązek: