Witaj w teście: Test- BHP terenowe prace geodezyjne

1. Stanowiska pomiarowe zakładane przy drogach:
2. Podczas pomiarów każdy pracownik ma obowiązek:
3. Podczas pomiarów przy torach:
4. Przystępując do pomiarów na terenie zakładu przemysłowego należy:
5. Prace pomiarowe na budowach wykonujemy:
6. Ubranie robocze:
7. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi należy:
8. Przed przystąpieniem do prac terenowych zespół powinien:
9. Przystępując do pomiarów w studzienkach i komorach kanalizacyjnych należy:
10. Prace pomiarowe przy drogach:
11. Tyczki i łaty przenosimy:
12. Przystępując do pomiarów na budowie należy:
13. Przecinki wykonujemy za pomocą:
14. Krótkie spodnie jako część ubrania roboczego dopuszcza się:
15. Podczas pracy na terenie zakładu przemysłowego należy unikać:
16. Wykonując pomiary na terenie budowy należy:
17. Ubranie robocze to:
18. Tachimetry, niwelatory i gps-y transportujemy na obiekt:
19. Podczas pomiarów na budowie:
20. Prace polowe wykonujemy zawsze:
21. Podczas pomiarów na terenie zakładu przemysłowego:
22. Podczas pomiarów na terenach PKP:
23. Przystępując do pomiarów na terenach PKP należy:
24. Stanowiska pomiarowe zakładane przy torach:
25. Po zakończeniu pomiarów terenowych sprzęt pomiarowy należy:
26. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi, łódź powinna:
27. Podczas wykonywania pomiarów na terenach bagiennych należy:
28. Przy wykonywaniu pomiarów na terenie budowy:
29. Wykonując pomiary na terenie budowy należy:
30. Przecinki wykonywane w celu uzyskania wizur, wykonujemy:
31. Podczas pomiarów kabli elektro-energetycznych należy:
32. Po zakończeniu pomiarów sprzęt przechowujemy w:
33. Podczas pomiarów na drogach w pierwszej kolejności:
34. Podczas pomiarów kabli elektro-energetycznych zabrania się:
35. Wykorzystywany sprzęt pomiarowy powinien być:
36. Podczas pomiarów w studzienkach i komorach kanalizacyjnych:
37. W trakcie pomiarów prowadzonych przy drogach:
38. Prace terenowe wykonujemy zawsze w ubraniu roboczym:
39. Przy pomiarach w wysokich temperaturach:
40. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi:
41. Przystępując do pomiarów na trenach bagiennych: