Witaj w teście: Test- BHP terenowe prace geodezyjne

1. Podczas pomiarów w studzienkach i komorach kanalizacyjnych:
2. Podczas pomiarów przy torach:
3. Podczas pomiarów na terenie zakładu przemysłowego:
4. Po zakończeniu pomiarów terenowych sprzęt pomiarowy należy:
5. W trakcie pomiarów prowadzonych przy drogach:
6. Przystępując do pomiarów w studzienkach i komorach kanalizacyjnych należy:
7. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi:
8. Podczas wykonywania pomiarów na terenach bagiennych należy:
9. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi należy:
10. Wykorzystywany sprzęt pomiarowy powinien być:
11. Przystępując do pomiarów na terenach PKP należy:
12. Prace pomiarowe na budowach wykonujemy:
13. Podczas wykonywania pomiarów z łodzi, łódź powinna:
14. Podczas pomiarów kabli elektro-energetycznych zabrania się:
15. Podczas pomiarów każdy pracownik ma obowiązek:
16. Podczas pomiarów na budowie:
17. Podczas pomiarów na drogach w pierwszej kolejności:
18. Ubranie robocze:
19. Przystępując do pomiarów na budowie należy:
20. Wykonując pomiary na terenie budowy należy:
21. Podczas pracy na terenie zakładu przemysłowego należy unikać:
22. Tachimetry, niwelatory i gps-y transportujemy na obiekt:
23. Stanowiska pomiarowe zakładane przy torach:
24. Przecinki wykonujemy za pomocą:
25. Przystępując do pomiarów na terenie zakładu przemysłowego należy:
26. Ubranie robocze to:
27. Prace pomiarowe przy drogach:
28. Podczas pomiarów na terenach PKP:
29. Przystępując do pomiarów na trenach bagiennych:
30. Stanowiska pomiarowe zakładane przy drogach:
31. Przy pomiarach w wysokich temperaturach:
32. Prace polowe wykonujemy zawsze:
33. Po zakończeniu pomiarów sprzęt przechowujemy w:
34. Tyczki i łaty przenosimy:
35. Podczas pomiarów kabli elektro-energetycznych należy:
36. Wykonując pomiary na terenie budowy należy:
37. Przy wykonywaniu pomiarów na terenie budowy:
38. Przed przystąpieniem do prac terenowych zespół powinien:
39. Krótkie spodnie jako część ubrania roboczego dopuszcza się:
40. Prace terenowe wykonujemy zawsze w ubraniu roboczym:
41. Przecinki wykonywane w celu uzyskania wizur, wykonujemy: