Witaj w  teście BHP przepisy ogólne

1. W przypadku powstania pożaru powiadomienie straży pożarnej powinno zawierać:
2. Pracownik ma obowiązek natychmiast powiadomić pracodawcę o:
3. Stosowanie przez pracownika przydzielonej odzieży ochronnej jest:
4. Podstawowym prawem pracownika jest:
5. Do podstawowych obowiązków pracownika zalicza się
6. Do obowiązków pracownika zalicza się:
7. Dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia to:
8. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
9. Samodzielne naprawy sprzętu są dozwolone gdy:
10. Pracownik ma prawo przerwać pracę gdy: