Witaj w teście: Test - BHP Prace biurowe

1. Pracownikowi zabrania się
2. Ekran monitora komputerowego powinien:
3. Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi niszczarki jest:
4. Przy pracy na kserokopiarce zabrania się:
5. Zaznajomienie się ze stanowiskiem pracy to:
6. Przy pracy na komputerze zaleca się
7. Bezpieczne warunki pracy w biurze zapewnione są gdy:
8. Zmienianie lokalizacji środków gaśniczych i apteczki jest dozwolone gdy:
9. Gdy pracownik posiada zalecenie lekarskie do pracy przy komputerze w okularach to:
10. Drukowanie dokumentów powinno odbywać się:
11. Po zakończeniu pracy pracownik powinien
12. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien
13. Podczas pracy pracownik powinien
14. Pracownikowi podczas pracy w biurze zabrania się:
15. Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi ksera jest: