Witaj w teście: Test - BHP Prace biurowe

1. Po zakończeniu pracy pracownik powinien
2. Pracownikowi podczas pracy w biurze zabrania się:
3. Przy pracy na kserokopiarce zabrania się:
4. Gdy pracownik posiada zalecenie lekarskie do pracy przy komputerze w okularach to:
5. Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi ksera jest:
6. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien
7. Pracownikowi zabrania się
8. Zaznajomienie się ze stanowiskiem pracy to:
9. Ekran monitora komputerowego powinien:
10. Przy pracy na komputerze zaleca się
11. Bezpieczne warunki pracy w biurze zapewnione są gdy:
12. Zmienianie lokalizacji środków gaśniczych i apteczki jest dozwolone gdy:
13. Podczas pracy pracownik powinien
14. Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi niszczarki jest:
15. Drukowanie dokumentów powinno odbywać się: