Witaj w teście: Test - BHP Prace biurowe

1. Drukowanie dokumentów powinno odbywać się:
2. Ekran monitora komputerowego powinien:
3. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien
4. Zaznajomienie się ze stanowiskiem pracy to:
5. Gdy pracownik posiada zalecenie lekarskie do pracy przy komputerze w okularach to:
6. Podczas pracy pracownik powinien
7. Przy pracy na kserokopiarce zabrania się:
8. Pracownikowi podczas pracy w biurze zabrania się:
9. Pracownikowi zabrania się
10. Przy pracy na komputerze zaleca się
11. Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi niszczarki jest:
12. Bezpieczne warunki pracy w biurze zapewnione są gdy:
13. Po zakończeniu pracy pracownik powinien
14. Zmienianie lokalizacji środków gaśniczych i apteczki jest dozwolone gdy:
15. Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi ksera jest: